Prijavljivanje

Pored online-prijavljivanja, možete se prijaviti i pismenim putem, lično u našim prostorijama ili putem e-mail adrese. Molimo Vas da imate na umu da je prijavljivanje obavezno. Informacije o uslovima plaćanja i uputstva za storniranje naći ćete u rubrici opšti uslovi poslovanja. Mjesta se dodjeljuju onim redosljedom kojim pristižu prijave.

Kada nam stigne Vaša prijava, poslaćemo Vam potvrdu i račun. Molimo Vas da platite kurs do navedenog termina. U suprotnom ćemo morati da poništimo prijavu.


U prostorijama Deutsch in Graz možete se prijaviti radnim danima od 9:00 do 14:00, kao i utorkom i četvrtkom od 17:30 do 20:00. Tada možete raditi i prijemni test kojim se procjenjuje nivo znanja.

Plaćanje

Možete platiti u gotovini u našim prostorijama ili na račun:
Deutsch in Graz
Landeshypothekenbank Steiermark, A-8011 Graz
IBAN: AT28 5600 0205 4101 9686; SWIFT/BIC: HYSTAT2GIBAN

Viza

Molimo Vas da se prije prijave informišete u austrijskoj ambasadi ili konzulatu u Vašoj zemlji o aktuelnom viznom režimu.

Ako Vam je potrebna viza za Austriju, molimo Vas da unaprijed platite kurs i smještaj, kako bismo mogli da Vam pošaljemo potvrdu o prijavi (“letter of acceptance”) kao garantno pismo za austrijsku ambasadu.

Kako je za formalnosti potrebno više vremena, preporučujemo Vam da se prijavite na vrijeme. Potvrda o prijavi će Vam biti poslata na kućnu adresu, što može potrajati jednu do četiri sedmice. Ukoliko želite da Vam potrebni papiri za vizu stignu ekspresnom poštom, moraćete za to sami da snosite troškove.

Ukoliko je Vaš zahtjev za dobijanje vize odbijen, možemo Vam vratiti novac ako nas o tome obavijestite putem e-maila prije početka kursa. Međutim moraćemo, nažalost, da uračunamo troškove administrativne obrade u iznosu od 100 €.