usluga

Jezički nivoi

Podjela po nivoima se obavlja prema referentnom okviru Vijeća Evrope. Mi nudimo 10 jezičkih nivoa, a dio jednog nivoa traje četiri sedmice ako posjećujete intenzivni kurs (100 nastavnih jedinica plus 16 nastavnih jedinica radionice) i osam sedmica sa 64 nastavne jedinice ako posjećujete večernji kurs (odnosno 16 sedmica sa 32 nastavne jedinice).

A1

elementarna upotreba jezika bez predznanja

Na nivou A1 učite:

 • da razumijete i upotrijebite svakodnevne izraze i rečenice
 • da predstavite sebe i druge, da postavljate pitanja i dajete odgovore na ista
 • da se sporazumijevate na jednostavan način, pod uslovom da sagovornik govori jasno i razgovjetno   

A2

A2.1

elementarna upotreba jezika

malo predznanje
A2.2

Na nivou A2 učite:

 • da se sporazumijevate u jednostavnim, rutinskim situacijama, koje se zasnivaju na direktnoj razmjeni informacija o poznatim i uobičajenim stvarima (na primjer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu, neposrednom okruženju)
 • da na jednostavan način opišete svoje porijeklo, kao i stvari u vezi sa neposrednim potrebama
B1

B1.1

samostalna upotreba jezika

 umjereno predznanje

B1.2

Na nivou B1 učite:

 • da razumijete glavne sadržaje kada se upotrebljava jasan, standardni jezik i kada je riječ o poznatim stvarima kao što su posao, škola, slobodno vrijeme itd.
 • da se snađete u situacijama na putovanjima u zemljama njemačkog govornog područja
 • da se jasno izrazite o poznatim temama i ličnim interesovanjima
 • da govorite o iskustvima i doživljajima, da opišete svoje snove, nade i ciljeve i da date kratka obrazloženja
B2

B2.1

samostalna upotreba jezika

srednje predznanje
B2.2

Na nivou B2 učite:

 • da razumijete glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama
 • da razumijete stručne diskusije u svojoj oblasti
 • da se spontano i tečno sporazumijevate tako da je moguć normalan razgovor sa maternjim govornicima bez većeg napora za obije strane
 • da se jasno i detaljno izjasnite o širokom spektru tema
 • da obrazložite svoje mišljenje o nekom aktuelnom pitanju i da navedete prednosti i mane različitih mogućnosti
C1

C1.1

 

kompetentna upotreba jezika

 

dobro predznanje

C1.2

Na nivou C1 učite:

 • da razumijete širok spektar zahtjevnih, dužih tekstova i da prepoznate i implicitna značenja u njima
 • da se spontano i tečno izrazite, bez česte i primjetne potrebe za traženjem odgovarajućih riječi
 • da koristite jezik uspješno i fleksibilno u društvenom ili profesionalnom životu, kao i u obrazovanju
 • da se izrazite jasno, strukturirano i opširno o kompleksnim sadržajima i pritom da koristite različita sredstva u svrhu povezivanja tesktaC2

kompetentna upotreba jezika odlično predznanje

Na nivou C2 učite:

 • da sažmete informacije iz različitih pismenih i usmenih izvora i pritom date objašnjenja i obrazloženja u povezanoj, smislenoj cjelini
 • da se spontano, izuzetno tečno i precizno izražavate i da pojasnite finije nijanse značenja kompleksnijih sadržaja