kursevi njemačkog jezika

Večernji kursevi

Program večernjih kurseva je tako koncipiran, da polaznici mogu lakše jezički da savladaju svakodnevne situacije na licu mjesta i na taj način steknu više sigurnosti u korišćenju njemačkog jezika.

Deutsch in Graz nudi kurseve za sve nivoe, od A1 do C1. Svaki kurs počinje prijemnim testom.

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjiga i dodatne kopije) i potvrda o učešću.

Termini:

Nastava: utorkom i četvrtkom od 19:35 do 21:05
(4 nastavne jedinice sedmično)

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
8 sedmica 32

€ 335.- / € 280.-*

* Cijena za studente Pošaljite nam svoju trenutnu potvrdu studija

Termini i prijava:

kurs datum
AK3  A1; A2; B1; B2; C1; 30.04.2024 - 27.06.2024
AK4 A1; A2; B1; B2; C1; 03.09.2024 - 24.10.2024
AK5 A1; A2; B1; B2; C1; 29.10.2024 - 19.12.2024