kursevi njemačkog jezika

Večernji kursevi

Program večernjih kurseva je tako koncipiran, da polaznici mogu lakše jezički da savladaju svakodnevne situacije na licu mjesta i na taj način steknu više sigurnosti u korišćenju njemačkog jezika.

Deutsch in Graz nudi kurseve za sve nivoe, od A1 do C1. Svaki kurs počinje prijemnim testom.

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjiga i dodatne kopije) i potvrda o učešću.

Veličina grupe:

Naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.


Termini:

Nastava: utorkom i četvrtkom od 19:35 do 21:05
(4 nastavne jedinice sedmično)

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
8 sedmica 32

€ 300.- / € 215.-*

*Specijalna cijena za studente i aupair

Termini i prijava:

kurs datum
AK4 A1; A2; B1; B2; C1; 05.07.2022 - 25.08.2022
AK5 A1; A2; B1; B2; C1; 30.08.2022 - 20.10.2022
AK06 A1; A2; B1; B2; C1; 25.10.2022 - 15.12.2022