kursevi njemačkog jezika

Večernji kursevi

Program večernjih kurseva je tako koncipiran, da polaznici mogu lakše jezički da savladaju svakodnevne situacije na licu mjesta i na taj način steknu više sigurnosti u korišćenju njemačkog jezika.

Deutsch in Graz nudi kurseve za sve nivoe, od A1 do C1. Svaki kurs počinje prijemnim testom.

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjiga i dodatne kopije) i potvrda o učešću.

Veličina grupe:

Naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.


Termini:

Nastava: utorkom i četvrtkom od 19:35 do 21:05
(4 nastavne jedinice sedmično)

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
8 sedmica 32

€ 315.- / € 230.-*

16 sedmica               64                                                 

€ 565.- / € 410.-*

*Specijalna cijena za studente i aupair

Termini i prijava:

kurs datum
AK3  A1; A2; B1; B2; C1; 02.05.2023 - 29.06.2023
AK4 A1; A2; B1; B2; C1; 04.07.2023 - 24.08.2023
AK5 A1; A2; B1; B2; C1; 29.08.2023 - 19.10.2023
AK06 A1; A2; B1; B2; C1; 24.10.2023 - 19.12.2023