kursevi njemačkog jezika

Večernji kursevi

Program večernjih kurseva je tako koncipiran, da polaznici mogu lakše jezički da savladaju svakodnevne situacije na licu mjesta i na taj način steknu više sigurnosti u korišćenju njemačkog jezika.

Deutsch in Graz nudi kurseve za sve nivoe, od A1 do C1. Svaki kurs počinje prijemnim testom.

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjiga i dodatne kopije) i potvrda o učešću.

Veličina grupe:

Naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.


Termini:

Nastava: utorkom i četvrtkom od 19:35 do 21:05
(4 nastavne jedinice sedmično)

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
8 sedmica 32

€ 300.- / € 180.-*

*Specijalna cijena za studente i aupair

Sommerkurs: 02.07. - 22.08.2019 Dienstag und Donnerstag von 17:45 - 19:15 Uhr

( 4 Einheiten pro Woche)

Termini i prijava:

kurs datum
AK04a Večernji kursevi (17:45 - 19:15) 02.07.2019 - 22.08.2019
AK4 Večernji kursevi 02.07.2019 - 22.08.2019
AK5 Večernji kursevi 27.08.2019 - 17.10.2019
AK6 Večernji kursevi 22.10.2019 - 12.12.2019