kursevi njemačkog jezika

Kurs konverzacije

Svi polaznici kursa aktivno učestvuju u nastavi: vode se razgovori, kako međusobno tako i sa nastavnikom, o aktuelnim temama iz svakodnevnice, društva i kulture. U živahnoj atmosferi se neusiljeno vježbaju i usavršavaju vokabular i izražavanje na njemačkom jeziku. 

Za polaznike kurseva od nivoa B1

Veličina grupe: 6-8 polaznika

Svake srijede od  Vrijeme trajanja kursa Broj nastavnih jedinica Cijena u eurima

19:00 do 21:00

 

4 sedmica 8 € 90.-

 Austrijski razgovorni jezik: štajerski dijalekat - „Reid'n, wia'd Leit auf da Strossn“.

Ako već duže vrijeme živite u Austriji ali još uvijek sa izvjesnim poteškoćama razumijete ljude u prodavnicama, na poslu ili bilo gdje drugo, kod nas možete upisati kurs štajerskog! Ovdje učite osobenosti južnjačkog jezičkog varijeteta - posebno štajerskog - prije svega da razumijete, a onda i sami da primjenjujete u svom govoru. Posebna pažnja se poklanja vokabularu i gramatici, kao i osobenostima izgovora i intonacije - akcenat se pritom stavlja na slušanje i govor. 

Ostaje još samo da kažemo: Auf geht’s - gemma’s au!

Termini i prijava: