kursevi njemačkog jezika

Kurs konverzacije

Naš Konverzacijski kurs je osmišljen za polaznike od B1 nivoa naviše i pruža dinamičnu priliku za produbljivanje jezičkih vještina. U živahnoj atmosferi, svi polaznici aktivno učestvuju na času i diskutuju o aktuelnim temama iz svakodnevnog života, društva i kulture. Ovdje mogu opušteno vježbati i učvršćivati izražavanje, vokabular i razumijevanje.

Sadržaj kursa:

Ciljna grupa:

Konverzacijski kurs je posebno osmišljen za polaznike od B1 nivoa. To znači da se pretpostavljaju osnovna znanja, a naglasak je na razvoju konverzacijskih vještina.

Veličina grupe:

Da bi se osiguralo efikasno i interaktivno okruženje za učenje, veličina grupe je ograničena na 6 do 10 polaznika. To omogućava intenzivnu interakciju i ličnu podršku kako bi se osiguralo da svako pojedinac ostvari napredak.

Aktivno učešće na času:

Svi polaznici aktivno učestvuju u diskusijama međusobno i s profesorom, obrađujući različite aktuelne teme iz svakodnevnog života, društva i kulture itd. U podsticajnoj atmosferi mogu opušteno vježbati i učvršćivati izražavanje, vokabular i razumijevanje.

Naš Konverzacijski kurs pruža živopisnu i obogaćujuću priliku za samopouzdanije izražavanje na novom jeziku i doživljavanje radosti govorenja. Radujemo se što ćemo vas pozdraviti na našem dinamičnom jezičkom kursu!

Svake srijede od  Vrijeme trajanja kursa Broj nastavnih jedinica Cijena u eurima

19:30 do 21:00

 

4 sedmica 8 € 180.-

 Austrijski razgovorni jezik: štajerski dijalekat - „Reid'n, wia'd Leit auf da Strossn“.

Ako već duže vrijeme živite u Austriji ali još uvijek sa izvjesnim poteškoćama razumijete ljude u prodavnicama, na poslu ili bilo gdje drugo, kod nas možete upisati kurs štajerskog! Ovdje učite osobenosti južnjačkog jezičkog varijeteta - posebno štajerskog - prije svega da razumijete, a onda i sami da primjenjujete u svom govoru. Posebna pažnja se poklanja vokabularu i gramatici, kao i osobenostima izgovora i intonacije - akcenat se pritom stavlja na slušanje i govor. 

Ostaje još samo da kažemo: Auf geht’s - gemma’s au!

Termini i prijava:

kurs datum
Koku 9 Konverzacijski kurs 28.08.2024 - 18.09.2024
Koku 11 Konverzacijski kurs 23.10.2024 - 13.11.2024
Koku 12 Konverzacijski kurs 20.11.2024 - 18.12.2024