kursevi njemačkog jezika

Intenzivni večernji kursevi

U zavisnosti od Vašeg predznanja možete posjećivati večernje intenzivne kurseve za različite nivoe (od A1 do C1). U nastavi koja se temelji na komunikaciji moći ćete da na osnovu svakodnevnih tema usavršavate svoje jezičke vještine u svim oblastima: čitanje, slušanje, govor i pisanje, kao i gramatika i vokabular. Cilj kursa je samostalno korišćenje jezika u svakodnevnim i poslovnim situacijama. 

Svaki kurs kod nas počinje prijemnim testom kojim se procjenjuje nivo znanja jezika. Posebnu pažnju poklanjamo što preciznijoj klasifikaciji, kako bi našim polaznicima zagarantovali uspjeh u daljem učenju. 

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Termini:

Utorkomod 17:45 do 19:30
Srijedomod 17:45 do 20:15
Četvrtkomod 17:45 do 19:30

(osam nastavnih jedinica sedmično)  

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
8 sedmica 64

€ 550.- / € 300.-*

4 sedmica 32

€ 300.- / € 170.-

 *Specijalna cijena za studente i aupair

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjige i dodatne kopije) i potvrda o učešću. 

Termini i prijava:

kurs datum
AK18 Intenzivni večernji kursevi 31.07.2018 - 23.08.2018
AK19 Intenzivni večernji kursevi 28.08.2018 - 20.09.2018
AK20 Intenzivni večernji kursevi 25.09.2018 - 18.10.2018
AK21 Intenzivni večernji kursevi 23.10.2018 - 15.11.2018
AK22 Intenzivni večernji kursevi 20.11.2018 - 13.12.2018