kursevi njemačkog jezika

Intenzivni večernji kursevi

U zavisnosti od Vašeg predznanja možete posjećivati večernje intenzivne kurseve za različite nivoe (od A1 do C1). U nastavi koja se temelji na komunikaciji moći ćete da na osnovu svakodnevnih tema usavršavate svoje jezičke vještine u svim oblastima: čitanje, slušanje, govor i pisanje, kao i gramatika i vokabular. Cilj kursa je samostalno korišćenje jezika u svakodnevnim i poslovnim situacijama. 

Svaki kurs kod nas počinje prijemnim testom kojim se procjenjuje nivo znanja jezika. Posebnu pažnju poklanjamo što preciznijoj klasifikaciji, kako bi našim polaznicima zagarantovali uspjeh u daljem učenju. 

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Termini:

Utorkomod 17:45 do 19:30
Srijedomod 17:45 do 20:15
Četvrtkomod 17:45 do 19:30

(osam nastavnih jedinica sedmično)  

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
10 sedmica 80

€ 560.- / € 325.-*

5 sedmica 40

€ 315.- / € 185.-

 *Specijalna cijena za studente i aupair

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjige i dodatne kopije) i potvrda o učešću. 

Termini i prijava:

kurs datum
AK21 Intenzivni večernji kursevi 19.11.2019 - 19.12.2019
AK11 Intenzivni večernji kursevi 07.01.2020 - 06.02.2020
AK12 Intenzivni večernji kursevi 11.02.2020 - 12.03.2020
AK13 Intenzivni večernji kursevi 17.03.2020 - 16.04.2020
AK14 Intenzivni večernji kursevi 21.04.2020 - 20.05.2020
AK15 Intenzivni večernji kursevi 26.05.2020 - 25.06.2020
AK16 Intenzivni večernji kursevi 30.06.2020 - 23.07.2020
AK17  28.07.2020 - 20.08.2020
AK18 Intenzivni večernji kursevi 25.08.2020 - 17.09.2020
AK19 Intenzivni večernji kursevi 22.09.2020 - 19.10.2020
AK20 Intenzivni večernji kursevi 20.10.2020 - 19.11.2020
AK22 Intenzivni večernji kursevi 21.11.2020 - 17.12.2020