kursevi njemačkog jezika

Intenzivni večernji kursevi

U zavisnosti od Vašeg predznanja možete posjećivati večernje intenzivne kurseve za različite nivoe (od A1 do C1). U nastavi koja se temelji na komunikaciji moći ćete da na osnovu svakodnevnih tema usavršavate svoje jezičke vještine u svim oblastima: čitanje, slušanje, govor i pisanje, kao i gramatika i vokabular. Cilj kursa je samostalno korišćenje jezika u svakodnevnim i poslovnim situacijama. 

Svaki kurs kod nas počinje prijemnim testom kojim se procjenjuje nivo znanja jezika. Posebnu pažnju poklanjamo što preciznijoj klasifikaciji, kako bi našim polaznicima zagarantovali uspjeh u daljem učenju. 

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Termini:

Utorkomod 17:30 do 19:30
Srijedomod 17:30 do 19:30
Četvrtkomod 17:30 do 19:30

 

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
5 sedmica 40

€ 335.-  / €280.- *
* Cijena za studente Pošaljite nam svoju trenutnu potvrdu studija

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjige i dodatne kopije) i potvrda o učešću. 

Termini i prijava:

kurs datum
AK15 A1; A2; B1; B2; 04.06.2024 - 04.07.2024
AK16 A1; A2; B1; B2; 09.07.2024 - 08.08.2024
AK17 A1; A2; B1; B2; 03.09.2024 - 03.10.2024
AK18 A1; A2; B1; B2; 08.10.2024 - 14.11.2024
AK19 A1; A2; B1; B2; 19.11.2024 - 19.12.2024