kursevi njemačkog jezika

Intenzivni večernji kursevi

U zavisnosti od Vašeg predznanja možete posjećivati večernje intenzivne kurseve za različite nivoe (od A1 do C1). U nastavi koja se temelji na komunikaciji moći ćete da na osnovu svakodnevnih tema usavršavate svoje jezičke vještine u svim oblastima: čitanje, slušanje, govor i pisanje, kao i gramatika i vokabular. Cilj kursa je samostalno korišćenje jezika u svakodnevnim i poslovnim situacijama. 

Svaki kurs kod nas počinje prijemnim testom kojim se procjenjuje nivo znanja jezika. Posebnu pažnju poklanjamo što preciznijoj klasifikaciji, kako bi našim polaznicima zagarantovali uspjeh u daljem učenju. 

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Termini:

Utorkomod 17:30 do 19:30
Srijedomod 17:30 do 19:30
Četvrtkomod 17:30 do 19:30

 

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
10 sedmica 80

€ 548.-  / € 398.-*

5 sedmica 40

€ 315.- /  € 215.-*

 *Specijalna cijena za studente i aupair

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjige i dodatne kopije) i potvrda o učešću. 

Termini i prijava:

kurs datum
AK11 A1; A2; B1; B2; C1; 10.01.2023 - 09.02.2023
AK12 A1; A2; B1; B2; C1; 14.02.2023 - 16.03.2023
AK13 A1; A2; B1; B2; C1; 21.03.2023 - 20.04.2023
AK14 A1; A2; B1; B2; C1; 25.04.2023 - 30.05.2023
AK15 A1; A2; B1; B2; C1; 31.05.2023 - 04.07.2023
AK16 A1; A2; B1; B2; C1; 05.09.2023 - 05.10.2023