kursevi njemačkog jezika

Intenzivni večernji kursevi

U zavisnosti od Vašeg predznanja možete posjećivati večernje intenzivne kurseve za različite nivoe (od A1 do C1). U nastavi koja se temelji na komunikaciji moći ćete da na osnovu svakodnevnih tema usavršavate svoje jezičke vještine u svim oblastima: čitanje, slušanje, govor i pisanje, kao i gramatika i vokabular. Cilj kursa je samostalno korišćenje jezika u svakodnevnim i poslovnim situacijama. 

Svaki kurs kod nas počinje prijemnim testom kojim se procjenjuje nivo znanja jezika. Posebnu pažnju poklanjamo što preciznijoj klasifikaciji, kako bi našim polaznicima zagarantovali uspjeh u daljem učenju. 

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Termini:

Utorkomod 17:40 do 19:25
Srijedomod 17:40 do 20:15
Četvrtkomod 17:40 do 19:25

(osam nastavnih jedinica sedmično)  

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima
10 sedmica 80

€ 528.- 

5 sedmica 40

€ 315.- / € 195.-

 *Specijalna cijena za studente i aupair

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal (knjige i dodatne kopije) i potvrda o učešću. 

Termini i prijava:

kurs datum
AK20 A1; A2; B1; B2; C1; 17.11.2020 - 17.12.2020