kursevi njemačkog jezika

Intenzivni Kurs plus

Intenzivni kursevi su u ponudi tokom cijele godine
za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1.

Na osnovu tema koje se tiču svakodnevice, polaznici se u prijepodnevnim satima upoznaju sa gramatikom i vokabularom, dok se poslije podne radi na svim jezičkim vještinama (usmena i pismena komunikacija, gramatika, čitanje i slušanje).

U pet dodatnih nastavnih jedinica u manjim grupama (sa 2 do 4 polaznika) nastavnik ciljano posvećuje pažnju željama i posebnim poteškoćama svakog polaznika kursa ponaosob, što omogućava efektivnije učenje njemačkog jezika.

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Veličina grupe:

Naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.

Termini:

Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 13:00 (25 nastavnih jedinica sedmično)

Radionica (workshop): utorkom i srijedom od 13:30 do 15:00 (4 nastavne jedinice sedmičnUkupno: 29 nastavnih jedinica sedmično, po 45 minuta

Ich habe mehrere Deutschkurse bei [dig] besucht bis B2. Ich habe viel gelernt. Deutsch in Graz ist einfach super und ich würde dieses Institut jedem empfehlen.

Rositsa

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja Broj nastavnih jedinica Radionica (Workshop) Cijena u eurima
4 sedmice 100 16

660.- 

 

8 sedmice 200 32 1.248.-
12 sedmice 300 48 1.807.-
16 sedmice 400 64 2.366.-
20 sedmice 500 80 2.951.-

Prijava i termini:

kurs datum
IKP01 Intenzivni Kurs plus 07.01.2019 - 01.02.2019
IKP02 Intenzivni Kurs plus 04.02.2019 - 01.03.2019
IKP03 Intenzivni Kurs plus 04.03.2019 - 29.03.2019
IKP04 Intenzivni Kurs plus 01.04.2019 - 26.04.2019
IKP05 Intenzivni Kurs plus 29.04.2019 - 24.05.2019
IKP06 Intenzivni Kurs plus 27.05.2019 - 28.06.2019
IKP07 Intenzivni Kurs plus 01.07.2019 - 26.07.2019
IKP08 Intenzivni Kurs plus 29.07.2019 - 23.08.2019
IKP09 Intenzivni Kurs plus 26.08.2019 - 20.09.2019
IKP10 Intenzivni Kurs plus 23.09.2019 - 18.10.2019
IKP11 Intenzivni Kurs plus 21.10.2019 - 15.11.2019
IKP12 Intenzivni Kurs plus 18.11.2019 - 13.12.2019