kursevi njemačkog jezika

Intenzivni Kurs plus

Intenzivni kursevi su u ponudi tokom cijele godine
za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1.

Na osnovu tema koje se tiču svakodnevice, polaznici se u prijepodnevnim satima upoznaju sa gramatikom i vokabularom, dok se poslije podne radi na svim jezičkim vještinama (usmena i pismena komunikacija, gramatika, čitanje i slušanje).

U pet dodatnih nastavnih jedinica u manjim grupama nastavnik ciljano posvećuje pažnju željama i posebnim poteškoćama svakog polaznika kursa ponaosob, što omogućava efektivnije učenje njemačkog jezika.

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Veličina grupe:

Naše grupe se sastoje od najmanje 10 do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.

Termini:

Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 13:00 (25 nastavnih jedinica sedmično)

Ich habe mehrere Deutschkurse bei [dig] besucht bis B2. Ich habe viel gelernt. Deutsch in Graz ist einfach super und ich würde dieses Institut jedem empfehlen.

Rositsa

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja Broj nastavnih jedinica Radionica (Workshop) Cijena u eurima
4 sedmice 100 16

660.- 

 

8 sedmice 200 32 1.248.-
12 sedmice 300 48 1.800.-

Prijava i termini:

kurs datum
IKP06 A1; A2; B1; B2; C1; C2; 01.06.2022 - 01.07.2022
IKP07 A1; A2; B1; B2; C1; C2; 04.07.2022 - 29.07.2022
IKP08 A1; A2; B1; B2; C1; C2; 01.08.2022 - 26.08.2022
IKP09 A1; A2; B1; B2; C1; C2; 29.08.2022 - 23.09.2022
IKP10 A1; A2; B1; B2; C1; C2; 26.09.2022 - 21.10.2022
IKP11 A1; A2; B1; B2; C1; C2; 24.10.2022 - 18.11.2022
IKP12 A1; A2; B1; B2; C1; C2; 21.11.2022 - 16.12.2022