kursevi njemačkog jezika

Intenzivni Kurs plus

Intenzivni kursevi su u ponudi tokom cijele godine
za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1.

Na osnovu tema koje se tiču svakodnevice, polaznici se u prijepodnevnim satima upoznaju sa gramatikom i vokabularom, dok se poslije podne radi na svim jezičkim vještinama (usmena i pismena komunikacija, gramatika, čitanje i slušanje).

U pet dodatnih nastavnih jedinica u manjim grupama nastavnik ciljano posvećuje pažnju željama i posebnim poteškoćama svakog polaznika kursa ponaosob, što omogućava efektivnije učenje njemačkog jezika.

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Veličina grupe:

Naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.

Termini:

Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 13:00 (25 nastavnih jedinica sedmično)

Radionica (workshop): utorkom i srijedom od 13:30 do 15:00 (4 nastavne jedinice sedmičn)

Ukupno: 29 nastavnih jedinica sedmično, po 45 minuta

Ich habe mehrere Deutschkurse bei [dig] besucht bis B2. Ich habe viel gelernt. Deutsch in Graz ist einfach super und ich würde dieses Institut jedem empfehlen.

Rositsa

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja Broj nastavnih jedinica Radionica (Workshop) Cijena u eurima
4 sedmice 100 16

660.- / 610.-*

 

8 sedmice 200 32 1.248.-
12 sedmice 300 48 1.807.-
16 sedmice 400 64 2.366.-
20 sedmice 500 80 2.951.-

* special price for students

Prijava i termini:

kurs datum
IKP04 Intenzivni Kurs plus 06.04.2020 - 30.04.2020
IKP05 Intenzivni Kurs plus 04.05.2020 - 29.05.2020
IKP06 Intenzivni Kurs plus 02.06.2020 - 26.06.2020
IKP07 Intenzivni Kurs plus 29.06.2020 - 24.07.2020
IKP08 Intenzivni Kurs plus 27.07.2020 - 21.08.2020
IKP09 Intenzivni Kurs plus 24.08.2020 - 18.09.2020
IKP10 Intenzivni Kurs plus 21.09.2020 - 16.10.2020
IKP11 Intenzivni Kurs plus 19.10.2020 - 13.11.2020
IKP12 Intenzivni Kurs plus 16.11.2020 - 11.12.2020