kursevi njemačkog jezika

Intenzivni kurs

Intenzivni kursevi su u ponudi tokom cijele godine za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1.

Na osnovu tema koje se tiču svakodnevice, polaznici se u prijepodnevnim satima upoznaju sa gramatikom i vokabularom, dok se poslije podne radi na svim jezičkim vještinama (usmena i pismena komunikacija, gramatika, čitanje i slušanje).

Svaki kurs kod nas počinje prijemnim testom kojim se procjenjuje nivo znanja jezika. Posebnu pažnju poklanjamo što preciznijoj klasifikaciji, kako bi našim polaznicima zagarantovali uspjeh u daljem učenju.

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Veličina grupe:

Naše se grupe sastoje od najmanje 6 do max. 12 polaznika tečaja Male grupe tečaja jamče da će svi polaznici tečaja dobiti individualnu podršku i mogu aktivno sudjelovati u nastavi

Termini:

Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 12:05 (20 nastavnih jedinica sedmično)

Radionica (workshop): utorkom i srijedom od 13:30 do 15:00 (4 nastavne jedinice sedmičnUkupno: 24 nastavnih jedinica sedmično, po 45 minuta

Pored njemačkog tečaja, na nastavnoj platformi Deutsch.Click od nastavnika ćete dobiti i prilagođene vježbe.

Ako želite završiti jezični tečaj s ispitom (ÖSD / ÖIF), možete polagati ispit za model svake subote od 9:00 do 13:00.

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja Broj nastavnih jedinica Cijena u eurima
4 sedmice 80

€ 548.- 

8 sedmice
160 € 990.-

Cijena tečaja uključuje:
  • 80 jedinica (1 jedinica = 45 minuta)
  • Položaj test,
  • svi materijali za tečajeve
  • Platforma za učenje Deutsch.Click
  • Testovi modela u subotu
  • Potvrda sudjelovanja

 Prijava i termini:

kurs datum
IK01 A1, A2, B1, B1; C1; 09.01.2023 - 03.02.2023
IK02 A1; A2; B1; B2; C1; 06.02.2023 - 03.03.2023
IK03 A1; A2; B1; B2; C1; 06.03.2023 - 31.03.2023
IK04 A1; A2; B1; B2; C1; 03.04.2023 - 28.04.2023
IK05 A1; A2; B1; B2; C1; 02.05.2023 - 31.05.2023
IK06 A1; A2; B1; B2; C1; 01.06.2023 - 30.06.2023
IK07 A1; A2; B1; B2; C1; 03.07.2023 - 28.07.2023
IK09 A1; A2; B1; B2; C1; 28.08.2023 - 22.09.2023