kursevi njemačkog jezika

Intenzivni kurs

Intenzivni kursevi su u ponudi tokom cijele godine za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1.

Na osnovu tema koje se tiču svakodnevice, polaznici se u prijepodnevnim satima upoznaju sa gramatikom i vokabularom, dok se poslije podne radi na svim jezičkim vještinama (usmena i pismena komunikacija, gramatika, čitanje i slušanje).

Svaki kurs kod nas počinje prijemnim testom kojim se procjenjuje nivo znanja jezika. Posebnu pažnju poklanjamo što preciznijoj klasifikaciji, kako bi našim polaznicima zagarantovali uspjeh u daljem učenju.

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Veličina grupe:

Naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.

Termini:

Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 12:05 (20 nastavnih jedinica sedmično)

Radionica (workshop): utorkom i srijedom od 13:30 do 15:00 (4 nastavne jedinice sedmičnUkupno: 24 nastavnih jedinica sedmično, po 45 minuta

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja Broj nastavnih jedinica Radionica (Workshop) Cijena u eurima
4 sedmice 80 16

€ 528.-/ 485*/

8 sedmice 160 32 € 1000.-
12 sedmice 240 48 € 1500.-
16 sedmice 320 64 € 2000.-
20 sedmice 400 80 € 2500.-

* Specijalna cijena za studente i aupair

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal i potvrda o učešću.

 Prijava i termini:

kurs datum
IK05 Intenzivni kurs 04.05.2020 - 29.05.2020
IK06 Intenzivni kurs 02.06.2020 - 26.06.2020
IK07 Intenzivni kurs 29.06.2020 - 24.07.2020
IK08 Intenzivni kurs 27.07.2020 - 21.08.2020
IK09 Intenzivni kurs 24.08.2020 - 18.09.2020
IK10 Intenzivni kurs 21.09.2020 - 16.10.2020
IK11 Intenzivni kurs 19.10.2020 - 13.11.2020
IK12 Intenzivni kurs 16.11.2020 - 11.12.2020