kursevi njemačkog jezika

Integracioni kursevi

Integracioni kursevi pripremaju polaznike za zvanični ispit iz njemačkog jezika koji im je potreban za ispunjenje integracionog sporazuma (nivo A2 tj. B1). Ispit se polaže na kraju kursa uz mogućnost novčane pomoći koju dobijate ukoliko imate plavi vaučer.

 

Da biste dostigli nivo A2 potreban Vam je intenzivni kurs koji, u zavisnosti od Vašeg predznanja, traje od jednog do tri mjeseca (najviše 300 nastavnih jedinica).

 

NOVČANA NADOKNADA TROŠKOVA pomoću plavog vaučera:

Kada migranti završe integracioni kurs njemačkog jezika i već nakon 18 mjeseci imaju znanje na A2 nivou, mogu da dobiju novčanu nadoknadu koja iznosi 50% od ukupnih troškova kursa, dakle najviše 750€. Međutim, svi troškovi kursa se moraju platiti unaprijed!Posavjetujte se sa našim timom o integracionim kursevima, lično ili putem telefona. Ukoliko imate plavi vaučer, molimo da nas o tome obavijestite već prije početka kursa.

Perfektes Training für Konversation! Das intensive Training hat mir sehr geholfen. Endlich kann ich mich mit Freunden und Kollegen auf Deutsch unterhalten.

Zen

Termini:

Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 12:00 (20 nastavnih jedinica sedmično)

Pored njemačkog tečaja, na nastavnoj platformi Deutsch.Click od nastavnika ćete dobiti i prilagođene vježbe. 

 Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima

4 sedmica 80 € 585.-

 Termini i prijava:

kurs datum
ÖIF09-4 A2.1, A2.2 26.08.2024 - 20.09.2024
ÖIF10-4 A2.1, A2.2 23.09.2024 - 18.10.2024
ÖIF11-4 ÖIF A2.1, A2.2 21.10.2024 - 19.11.2024