Ispiti

Priprema za ispit

Pripremni kursevi za integracioni ispit

Kursevi se održavaju uvijek dvije sedmice prije ispitnog termina. Uslov za pohađanje kursa je znanje jezika na nivou predviđenom za polaganje ispita. U okviru ovog programa radite probni test, koji se ocjenjuje prema kriterijumima Austrijskog integracionong fonda. 

Termini za polaganje ispita

03.03., 28.04., 30.06., 25.08., 20.10., 17.11., 15.12. 2019

Termini kurseva

Montag

od 17:00 do 19:15

ili po dogovoru

Vrijeme trajanja kursa 4 sedmice, 12 nastavnih jedinica
Broj nastavnih jedinica 3 nastavnih jedinica sedmično
Nivo A1, A2, B1, B2
Cijena kursa u eurima € 148.-

Pripremni kursevi za ÖSD test

Ovi kursevi će Vas dobro pripremiti za ÖSD test koji je internacionalno priznat. Uslov za pohađanje kursa je znanje jezika na nivou predviđenom za polaganje ispita. Kursevi se održavaju uvijek dvije sedmice prije ispitnog termina. U okviru ovog programa radite kompletan probni test koji se ocjenjuje prema kriterijumima ÖSD testa. 

Termini kurseva:

Srijeda od 17:45 bis 20:15 satili po dogovoru

Vrijeme trajanja kursa: 4 sedmice; 12 nastavnih jedinica
Nivoi: A1, A2, B1, B2, C1 und C2
Cijena kursa: € 148.-

 picture_002

Termini i prijava: