Ispiti

Priprema za ispit

Pripremni kursevi za ÖSD test

Pripremni kursevi za integracioni ispit

Kursevi se održavaju uvijek dvije sedmice prije ispitnog termina. Uslov za pohađanje kursa je znanje jezika na nivou predviđenom za polaganje ispita. U okviru ovog programa radite probni test, koji se ocjenjuje prema kriterijumima Austrijskog integracionong fonda. 

Termini kurseva

Torek in četrtek od 12:15 do 13:45

Nivo A1, A2, B1, B2, C1
Cijena kursa u eurima € 165.-

Termini i prijava:

kurs datum
VBK 6 Priprema za ispit 04.06.2024 - 27.06.2024
VBK 7 Priprema za ispit 02.07.2024 - 25.07.2024
VBK 8 Priprema za ispit 30.07.2024 - 22.08.2024
VBK 9 Priprema za ispit 27.08.2024 - 19.09.2024
VBK 10 Priprema za ispit 24.09.2024 - 17.10.2024
VBK 11 Priprema za ispit 22.10.2024 - 18.11.2024
VBK 12 Priprema za ispit 21.11.2024 - 16.12.2024