Ispiti

Priprema za ispit

Pripremni kursevi za ÖSD test

Pripremni kursevi za integracioni ispit

Kursevi se održavaju uvijek dvije sedmice prije ispitnog termina. Uslov za pohađanje kursa je znanje jezika na nivou predviđenom za polaganje ispita. U okviru ovog programa radite probni test, koji se ocjenjuje prema kriterijumima Austrijskog integracionong fonda. 

Termini kurseva

Torek in četrtek od 12:15 do 13:45

Nivo  B1, B2, C1
Cijena kursa u eurima € 160.-

Termini i prijava: