Ispiti

Priprema za ispit

Pripremni kursevi za ÖSD test

Pripremni kursevi za integracioni ispit

Kursevi se održavaju uvijek dvije sedmice prije ispitnog termina. Uslov za pohađanje kursa je znanje jezika na nivou predviđenom za polaganje ispita. U okviru ovog programa radite probni test, koji se ocjenjuje prema kriterijumima Austrijskog integracionong fonda. 

Termini kurseva

Subota, 09:00 - 14:00

Nivo A1, A2, B1, B2, C1
Cijena kursa u eurima € 30.-

Termini i prijava:

kurs datum
VBK 11 A1; A2; B1; B2; C1; 30.10.2021 - 13.11.2021
VBK 12 A1; A2; B1; B2; C1; 27.11.2021 - 11.12.2021