Deutsch in Graz

Ispiti

Potvrda o učešću:

Na kraju svakog kursa koji ste redovno posjećivali (80% prisustva) dobijate potvrdu o učešću.

Deutsch in Graz je centar za polaganje ÖSD ispita, kao i ispita integracionog fonda (ÖIF).

ÖIF test, nivo A2 (Austrijskog integracionog fonda)

Ako pohađate integracioni kurs kod nas, u obavezi ste da polažete ÖIF test za A2 nivo. Tek nakon toga ćete biti u mogućnosti da vratite dio novca pomoću ÖIF vaučera.

Molimo Vas da prilikom prijavljivanja za ispit ponesete svoj pasoš i ÖIF vaučer.

Informacije o terminima za ispit i cijeni naći ćete u rubrici Integracioni ispit.

ÖSD Test

Kod nas u školi Deutsch in Graz možete svake četvrte sedmice da polažete ÖSD test za nivoe A1, A2, B1, B2, C1 i C2. Da biste se pripremili za ispit, toplo Vam preporučujemo naše ÖSD pripremne kurseve.
Dalje informacije naći ćete u rubrici ÖSD ispiti.

Korektura i detaljna analiza rezultata probnog testa

Svakog utorka od 14:00 imate mogućnost da radite probni test, koji se kontroliše prema postojećim kriterijumima ÖSD testa. 

Nivo Cijena
A1 € 20.-
A2 (ÖSD / DTÖ) € 25.-
B1 (ÖSD/ DTÖ) € 25.-
B2 € 30.-
C1, C2 € 35.-