Deutsch in Graz

Najčešće postavljana pitanja (FAQ)

Ovdje ćete naći sva pitanja, koja su nam naši polaznici postavljali u proteklim godinama. Odgovorili smo na njih kako bi otklonili sve nejasnoće i dali ujedno kratak pregled naših kurseva i upoznali Vas sa našim načinom rada, jer smatramo da je upravo jasnoća glavni preduslov za uspješno pohađanje kursa jezika u našoj školi.

 

 


Koji kurs treba da pohađam, ako želim što prije da naučim jezik?


Ako želite ili pak morate brzo da naučite njemački jezik, predlažemo Vam naše intenzivne kurseve. Tu možete, ne samo intenzivno i u malim grupama da učite jezik, već i da se pripremite za ispit.

 

Na koji način se dodjeljuju jezički nivoi?


U školi Deutsch in Graz svaki kurs počinje pismenim i usmenim prijemnim testom, koji se radi prije početka kursa, kako bi već prvog dana nastava mogla da počne.

 

Koliko vremena mi je potrebno da dostignem i završim određeni jezički nivo?


Podjela po nivoima se obavlja prema referentnom okviru Vijeća Evrope. Mi nudimo 10 jezičkih nivoa, a dio jednog nivoa traje četiri sedmice ako posjećujete intenzivni kurs (100 nastavnih jedinica plus 16 nastavnih jedinica radionice) i osam sedmica sa 64 nastavne jedinice ako posjećujete večernji kurs (odnosno 16 sedmica sa 32 nastavne jedinice).

 

Imam li mogućnost na kraju kursa da polažem ispit?


Na našem institutu svake četvrte sedmice imate mogućnost da radite ÖSD ili ÖIF test. Detaljnije informacije ćete naći u rubrici Ispiti.

 

Šta mi je potrebno prvog dana kursa?


Molimo da prvog dana kursa donesete ličnu dokumentaciju sa fotografijom, potvrdu da ste platili kurs i rječnik. Sav potreban materijal za kurs dobićete od svog nastavnika.

 

Mogu li i poslije nastave da učim na institutu?


Svakog utorka i srijede poslije podne se održavaju radionice, na kojima možete dodatno da vježbate i utvrdite svoje znanje. Takođe imate mogućnost u tim terminima da radite probni test.

 

Mogu li da promijenim nivo kursa?


Naš tim se trudi da Vas od samog početka smjesti u odgovarajuću grupu, na odgovarajućem jezičkom nivou. Ukoliko se ispostavi drugačije, imate mogućnost do srijede da promijenite grupu.

 

Kako izgleda program za slobodno vrijeme?


Detaljne informacije naći ćete ovdje: [dig]-program za slobodno vrijeme

 

Mogu li kod Vas da rezervišem i smještaj?


Sa zadovoljstvom ćemo Vam organizovati smještaj u našoj [dig]-ljetnjoj školi, u porodici ili u studentskom domu. Detaljne informacije naći ćete ovdje: [dig]-smještaj