Opšti uslovi poslovanja

Prijavljivanje i plaćanje

 

Prijave prihvatamo isključivo pismenim putem, preko prijemnog formulara ili online (http://www.dig.co.at). Imate mogućnost da se prijavite putem e-maila (office@dig.co.at), preko naše internet stranice (www.dig.co.at) ili lično u našim prostorijama. Prijava je obavezna.

 

Ako uz kurs rezervišete i smještaj, dobićete potvrdu sa svim potrebnim informacijama i adresom smještaja, čim na naš račun legne uplata u iznosu od € 400.- Ostatak novca treba da uplatite najkasnije do prvog dana kursa.

Kurs možete platiti u gotovini, putem bankovnog transfera ili kreditnom karticom (dodajući 3% za troškove obrade). Molimo da plaćanje bude izvršeno bez izdataka za Deutsch in Graz [dig]. U slučaju da zakasnite sa plaćanjem, moraćemo obračunati 1% zatezne kamate mjesečno.

Pravilnik o online nastavi

Nastava se odvija u prostorijama škole koliko je to moguće.

U danima tj. terminima u kojima su prostorije škole “Deutsch in Graz” zatvorene zbog zakonske regulative ili u slučaju korona pandemije, kada prisustvo u školi nije moguće, važi online nastava kao ekvivalentna forma kursa. 

Online nastava kao ekvivalentna forma kursa važi i u danima tj. terminima u kojima je grupi u cjelini ili nastavniku/ci određen karantin. 

U danima kada škola jezika “Deutsch in Graz” ne može omogućiti nastavu u svojim prostorijama, polaznik/ca kursa tada koristi ponudu škole za online nastavu i prihvata je kao potpunu zamjenu za nastavu u prostorijama škole, bez dodatne nadoknade ili kompenzacije.

Online nastava se odvija preko platforme eksternog uslužnog djelatnika, Zoom-a (Zoom Video Communication, Inc), koji posjeduje važeći EU-SAD sporazum o zaštiti podataka. U vezi sa tim polaznik/ca kursa izričito prihvata Zoom-ov sporazum o zaštiti podataka. Sporazum se može preuzeti na: zoom.us/privacy-and-legal.

Polaznik/ca kursa raspolaže odgovarajućim uređajem (kompjuter, laptop, tablet ili smartfon) i priključkom za internet, da bi mogao/la da učestvuje u nastavi. Škola “Deutsch in Graz” ne obezbjeđuje pomenute uređaje kao ni internet. U pogledu troškova napominjemo da u okviru online nastave mogu da nastanu troškovi za korišćenje interneta, koje u tom slučaju snosi sam/a polaznik/ca kursa i koje ni u kom slučaju ne preuzima škola “Deutsch in Graz”.

Polazniku/ci kursa se izričito zabranjuje da snima (ton i/ili sliku) online nastave.

Pored toga, škola “Deutsch in Graz” informiše da u okviru korišćenja platforme Zoom nije potrebna registracija, plaćanje, kao ni ostavljanje podataka sa kreditne kartice. Širina opsega koji koristi Zoom platforma se otimizuje na osnovu ponuđača učesnika. Prilagiođava se automatski na 3G, WiFi ili žičani internet. Za korišćenje Zoom platforme preporučuje se brzina interneta od 1,2 Mbps (upload/download) za HD-video. Brzina interneta se može odrediti na svim uređajima (kompjuter, laptop, tablet, smartfon) preko speedtest-a koji je dostupan online (npr. www.speedtest.net).


Naš račun:
Landeshypothekenbank Steiermark, A-8011 Graz
Konto Nr. 2054 10 19 686, Bankleitzahl 56000
IBAN: AT28 5600 0205 4101 9686; SWIFT/BIC: HYSTAT2G


U sladu sa zakonom o porezu na dodatu vrijednost iz 1994. godine (Ust-Gesetz) cijene kurseva su oslobođene plaćanja PDV-a. Ukoliko zakasnite sa plaćanjem, moraćemo da uračunamo € 5.- troškova opomene.

 


Popusti za porodice


Ako posjećujete više od jednog kursa, dobijate 5 % popusta na cijenu sljedećeg (to ne važi za individualnu nastavu, specijalne treninge ili kurseve kojima je već snižena cijena, za dodatne programe ili transfere). Porodični popust: 5 % popusta na cijenu kursa od drugog člana porodice.

Otkazivanje


Ukoliko želite da otkažete kurs, morate to učiniti pismenim putem. Pravovremeno neplaćanje ili nepojavljivanje na kurs ne znače odmah i njegovo otkazivanje. Kurs se može otkazati besplatno tri sedmice prije njegovog početka. U slučaju otkazivanja od tri do jedne sedmice prije početka kursa, zadržavamo 25% od uplaćene sume. Ako otkažete kurs unutar sedam dana prije njegovog početka, zadržavamo 50% uplaćene sume, a ukoliko otkažete kurs prvog dana njegovog početka ili se uopšte ne pojavite, moraćemo da zadržimo kompletnu sumu. Ukoliko ne želite da pohađate kurs, a nađete zamjenu, ne plaćate naknadu za otkazivanje. U slučaju da ne pohađate redovno kurs ili ga svojevoljno prekinete, ne postoji mogućnost vraćanja novca.Potvrda za pohađanje kursa se izdaje ukoliko ste bili prisutni na 80% nastave.

Regulations for online lessons (instead of in-person lessons)

a) As far as possible, the lessons take place as in-person instruction.

b) On days or at times when Deutsch in Graz’s premises are closed due to official or legal regulations or other comparable cases, e.g. due to the developments in the course of the corona pandemic, and in-person teaching is not possible, online lessons are regarded an equivalent form of tuition.

c) Likewise, online lessons are regarded an equivalent form of tuition on days or at times when quarantine has been prescribed for the course group as a whole or for the course instructor of the course the course participant attends.

d) For those days or times when Deutsch in Graz does not or cannot provide the service in person, the course participant accepts the offer of Deutsch in Graz for online lessons. The online lessons are accepted by the course participant without further compensation as a full substitute for the in-person instruction.

e) Online lessons are provided via the platform of an external third party. The external service provider through which Deutsch in Graz handles the online courses is zoom (Zoom Video Communication, Inc). The service provider mentioned has a valid EU-U.S. Privacy Shield Agreement. With regard to data protection, the course participant expressly agrees to zoom’s data protection agreement. This can be accessed at zoom.us/privacy-and-legal.

f) The course participant has an appropriate device (computer, laptop, tablet or smartphone) and internet connection to take part in the online lessons. Neither a device nor internet connection is provided by Deutsch in Graz. We would like to point out that costs for internet usage may be incurred by the participant in the context of the online lessons, which are borne by him/her and are in no way borne by Deutsch in Graz.

g) The course participant is expressly prohibited from making recordings (sound and/or images) of the online lessons.

h) Furthermore, Deutsch in Graz informs that the participants do not have to register, pay or deposit credit card details for the usage of the platform zoom. The bandwidth used by the platform zoom is optimized based on the internet provider of the participants. It automatically adapts to 3G, WiFi or wired environments. To use zoom, an internet speed of at least 1.2 Mbps (upload / download) for HD video is recommended. The respective internet speed can be determined on all end devices (computer/laptop, tablet, smartphone) using an online speed test (e.g. at www.speedtest.net).Ponuda kurseva


Navedene cijene važe do 31.12.2020. godine. Nastavni materijal (kopije) i obavezno osiguranje su uključeni u cijenu kursa. Najmanje treba da bude četiri polaznika kursa po nivou. “Deutsch in Graz” zadržava pravo da iz organizacionih razloga otkaže kurseve sa manje polaznika od predviđenog broja. Već prijavljeni polaznici kursa će pravovremeno biti obaviješteni o otkazivanju, a troškovi će im biti refundirani. Kurs je moguće održati i sa manjim brojem polaznika od predviđenog ukoliko se polaznici saglase da se smanji fond časova ili da doplate razliku. U slučaju odsustva nastavnika iz zdravstvenih razloga, imaćete odgovarajuću zamjenu ili će propušteni čas biti nadoknađen na kraju kursa.

Za vrijeme praznika nema nastave i ne moze se nadoknaditi. 
2020: 01.01/ 06.06./ 13.04./ 01.05./ 21.05./ 01.06./ 11.06./ 15.08./ 26.10./ 01.11./ 08.12./ 01.01.2021. 
Skola je tako dje24.12., 25.12., 26.12.2020 zatvorena. 

Viza


Deutsch in Graz nije nadležan za pitanja vize i boravišne dozvole. Polazici su sami odgovorni za poštovanje pravila koja se odnose na pasoše, vizni režim i carinsku kontrolu.Ukoliko vam je potrebna viza za Austriju, molimo Vas da kurs i smještaj platite unaprijed i tek tada ćete dobiti potvrdu o prijavi (“letter of acceptance”) kao garantno pismo austrijskoj ambasadi. Na odluku ambasade nemamo uticaj. Ukoliko Vam je viza odbijena pošaljite nam kopiju odbijenice, na osnovu koje ćemo Vam vratiti uplaćeni novac, umanjen za € 100.- administrativnih troškova.

Sve fotografije urađene za vrijeme trajanja kurseva su u vlasništvu dig-a i mogu biti upotrijebljene u marketinške svrhe.

Program može sadržati izmjene ili štamparske greške.
U tom slučaju je nadležan sud u Grazu.