Opšti uslovi poslovanja

Prijavljivanje i plaćanje

 

Prijave prihvatamo isključivo pismenim putem, preko prijemnog formulara ili online (http://www.dig.co.at). Imate mogućnost da se prijavite putem e-maila (office@dig.co.at), preko naše internet stranice (www.dig.co.at) ili lično u našim prostorijama. Prijava je obavezna.

 

Ako uz kurs rezervišete i smještaj, dobićete potvrdu sa svim potrebnim informacijama i adresom smještaja, čim na naš račun legne uplata u iznosu od € 400.- Ostatak novca treba da uplatite najkasnije do prvog dana kursa.

Kurs možete platiti u gotovini, putem bankovnog transfera ili kreditnom karticom (dodajući 3% za troškove obrade). Molimo da plaćanje bude izvršeno bez izdataka za Deutsch in Graz [dig]. U slučaju da zakasnite sa plaćanjem, moraćemo obračunati 1% zatezne kamate mjesečno.

Naš račun:


Landeshypothekenbank Steiermark, A-8011 Graz
Konto Nr. 2054 10 19 686, Bankleitzahl 56000
IBAN: AT28 5600 0205 4101 9686; SWIFT/BIC: HYSTAT2G

U sladu sa zakonom o porezu na dodatu vrijednost iz 1994. godine (Ust-Gesetz) cijene kurseva su oslobođene plaćanja PDV-a. Ukoliko zakasnite sa plaćanjem, moraćemo da uračunamo € 5.- troškova opomene.

 


Popusti za porodice


Ako posjećujete više od jednog kursa, dobijate 5 % popusta na cijenu sljedećeg (to ne važi za individualnu nastavu, specijalne treninge ili kurseve kojima je već snižena cijena, za dodatne programe ili transfere). Porodični popust: 5 % popusta na cijenu kursa od drugog člana porodice.

Otkazivanje


Ukoliko želite da otkažete kurs, morate to učiniti pismenim putem. Pravovremeno neplaćanje ili nepojavljivanje na kurs ne znače odmah i njegovo otkazivanje. Kurs se može otkazati besplatno tri sedmice prije njegovog početka. U slučaju otkazivanja od tri do jedne sedmice prije početka kursa, zadržavamo 25% od uplaćene sume. Ako otkažete kurs unutar sedam dana prije njegovog početka, zadržavamo 50% uplaćene sume, a ukoliko otkažete kurs prvog dana njegovog početka ili se uopšte ne pojavite, moraćemo da zadržimo kompletnu sumu. Ukoliko ne želite da pohađate kurs, a nađete zamjenu, ne plaćate naknadu za otkazivanje. U slučaju da ne pohađate redovno kurs ili ga svojevoljno prekinete, ne postoji mogućnost vraćanja novca.Potvrda za pohađanje kursa se izdaje ukoliko ste bili prisutni na 80% nastave.Ponuda kurseva


Navedene cijene važe do 31.12.2020. godine. Nastavni materijal (kopije) i obavezno osiguranje su uključeni u cijenu kursa. Najmanje treba da bude četiri polaznika kursa po nivou. “Deutsch in Graz” zadržava pravo da iz organizacionih razloga otkaže kurseve sa manje polaznika od predviđenog broja. Već prijavljeni polaznici kursa će pravovremeno biti obaviješteni o otkazivanju, a troškovi će im biti refundirani. Kurs je moguće održati i sa manjim brojem polaznika od predviđenog ukoliko se polaznici saglase da se smanji fond časova ili da doplate razliku. U slučaju odsustva nastavnika iz zdravstvenih razloga, imaćete odgovarajuću zamjenu ili će propušteni čas biti nadoknađen na kraju kursa.

Za vrijeme praznika nema nastave i ne moze se nadoknaditi. 
2020: 01.01/ 06.06./ 13.04./ 01.05./ 21.05./ 01.06./ 11.06./ 15.08./ 26.10./ 01.11./ 01.01.2021. 
Skola je tako dje24.12., 25.12., 26.12.2020 zatvorena. 

Viza


Deutsch in Graz nije nadležan za pitanja vize i boravišne dozvole. Polazici su sami odgovorni za poštovanje pravila koja se odnose na pasoše, vizni režim i carinsku kontrolu.Ukoliko vam je potrebna viza za Austriju, molimo Vas da kurs i smještaj platite unaprijed i tek tada ćete dobiti potvrdu o prijavi (“letter of acceptance”) kao garantno pismo austrijskoj ambasadi. Na odluku ambasade nemamo uticaj. Ukoliko Vam je viza odbijena pošaljite nam kopiju odbijenice, na osnovu koje ćemo Vam vratiti uplaćeni novac, umanjen za € 100.- administrativnih troškova.

Sve fotografije urađene za vrijeme trajanja kurseva su u vlasništvu dig-a i mogu biti upotrijebljene u marketinške svrhe.

Program može sadržati izmjene ili štamparske greške.
U tom slučaju je nadležan sud u Grazu.