Intenzivni kurs

Intenzivni kursevi su u ponudi tokom cijele godine
za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1.

 

Na osnovu tema koje se tiču svakodnevice, polaznici se u prijepodnevnim satima upoznaju sa gramatikom i vokabularom, dok se poslije podne radi na svim jezičkim vještinama (usmena i pismena komunikacija, gramatika, čitanje i slušanje).

Svaki kurs kod nas počinje prijemnim testom kojim se procjenjuje nivo znanja jezika. Posebnu pažnju poklanjamo što preciznijoj klasifikaciji, kako bi našim polaznicima zagarantovali uspjeh u daljem učenju.

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Veličina grupe: naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.

Termini:

Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 12:05 (20 nastavnih jedinica sedmično)

Radionica (workshop): utorkom i srijedom od 13:30 do 15:00 (4 nastavne jedinice sedmičnUkupno: 24 nastavnih jedinica sedmično, po 45 minuta

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanjaBroj nastavnih jedinicaRadionica (Workshop)Cijena u eurima
4 sedmice8016

€ 528.-

8 sedmice16032€ 1000.-
12 sedmice24048€ 1500.-
16 sedmice32064€ 2000.-
20 sedmice40080€ 2500.-

picture_002

 

picture_003

 

picture_001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal i potvrda o učešću.

 

Prijava i termini:

IK05 Intenzivni kurs 30.04.2018 - 30.05.2018
IK06 Intenzivni kurs 04.06.2018 - 29.06.2018
IK07 Intenzivni kurs 02.07.2018 - 27.07.2018
IK08 Intenzivni kurs 30.07.2018 - 24.08.2018
IK09 Intenzivni kurs 27.08.2018 - 21.09.2018
IK10 Intenzivni kurs 24.09.2018 - 19.10.2018
IK11 Intenzivni kurs 22.10.2018 - 16.11.2018
IK12 Intenzivni kurs 19.11.2018 - 14.12.2018