Integracioni kursevi

       Gruppe vor einem Tor             picture_003

 

Integracioni kursevi pripremaju polaznike za zvanični ispit iz njemačkog jezika koji im je potreban za ispunjenje integracionog sporazuma (nivo A2 tj. B1). Ispit se polaže na kraju kursa uz mogućnost novčane pomoći koju dobijate ukoliko imate plavi vaučer.

 

Da biste dostigli nivo A2 potreban Vam je intenzivni kurs koji, u zavisnosti od Vašeg predznanja, traje od jednog do tri mjeseca (najviše 300 nastavnih jedinica).

 

NOVČANA NADOKNADA TROŠKOVA pomoću plavog vaučera:

 

Kada migranti završe integracioni kurs njemačkog jezika i već nakon 18 mjeseci imaju znanje na A2 nivou, mogu da dobiju novčanu nadoknadu koja iznosi 50% od ukupnih troškova kursa, dakle najviše 750€. Međutim, svi troškovi kursa se moraju platiti unaprijed!
Posavjetujte se sa našim timom o integracionim kursevima, lično ili putem telefona. Ukoliko imate plavi vaučer, molimo da nas o tome obavijestite već prije početka kursa.

 

Veličina grupe: naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.

 

Termini:


Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 13:00 (25 nastavnih jedinica sedmično)
Radionica (workshop): utorkom i srijedom od 13:30 do 15:00 (4 nastavne jedinice sedmično)

 

Ukupno: 29 nastavnih jedinica sedmično, po 45 minuta

 

Cijene i trajanje kursa:

 

 

 

Početni nivoCiljni nivo

Vrijeme trajanja

Broj nastavnih jedinica

Cijena u eurima

Cijena sa vaučerom

 A0A212 sedmica3001.500-750.-
 A1A28 sedmica2001.000.-500.-
A1.2A2.24 sedmica100500.-250.-

  

 

 

 

 

 

 

Termini i prijava:

ÖIF02-4 Integracioni kursevi 05.02.2018 - 02.03.2018
ÖIF03-4 Integracioni kursevi 05.03.2018 - 30.03.2018
ÖIF04-4 Integracioni kursevi 03.04.2018 - 27.04.2018
ÖIF05-4 Integracioni kursevi 30.04.2018 - 30.05.2018
ÖIF06-4 Integracioni kursevi 04.06.2018 - 29.06.2018
ÖIF07-4 Integracioni kursevi 02.07.2018 - 27.07.2018
ÖIF08-4 Integracioni kursevi 30.07.2018 - 24.08.2018
ÖIF09-4 Integracioni kursevi 27.08.2018 - 21.09.2018
ÖIF10-4 Integracioni kursevi 24.09.2018 - 19.10.2018
ÖIF11-4 Integracioni kursevi 22.10.2018 - 16.11.2018
ÖIF12-4 Integracioni kursevi 19.11.2018 - 14.12.2018