Vizsgák

ÖSD-vizságk

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch = ÖSD), azaz az Osztrák Nyelvi Diploma egy kommunikációközpontú egységes vizsgarendszer. Az ÖSD vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik, és a német nyelv sokszínűségét megmutatva próbálja meg felkészíteni a tanfolyamok résztvevőit a különböző német nyelvű országok nyelvhasználatára. 

 

Az ÖSD-vizsgák felépítése:

Annak érdekében, hogy átfogó és valós képet kaphassunk a vizsgázó nyelvtudásáról, az ÖSD vizsgarendszer különbséget tesz az egyes kommunikációs készségek között (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség) és a kommunikációs készségek együttes kombinálása között (például hallott szöveg értése és beszéd kombinációja a beszélgetés, ugyanígy az olvasott szöveg értése és az íráskészség kombinációja a levélírás). 

 

A vizsga ismétlése::

Amennyiben a vizsga szóbeli vagy írásbeli része sikertelen, a vizsgaközpont akkor is kiállítja a nyelvvizsgát a vizsga azon részéről, melyen megfeleltünk. A vizsga sikertelen részét egy évben belül újra megpróbálhatjuk bármely vizsgaközpontban, és a vizsga költségeinek csak a felét kell kifizetnünk.

 

Kérjük, a sikertelen vizsgarészről szóló tanúsítványt is hozza magával, amikor újra vizsgára jelentkezik!   

 

A Deutsch in Graz nyelviskola egyben ÖSD-nyelvvizsgaközpont. Az ÖSD nemzetközlieg elismert nyelvvizsga, melynek keretein belül hat különböző vizsgaszinten tehetnek vizsgát a jelentkezők. 

 

Vizsga Bizonyítvány 

Vizsgadíj

 

Grundstufe (alapfok) Deutsch A1

Némettudás az országba való bevándorlás előtt

€ 190.-
Grundstufe (alapfok) Deutsch A2

Sprachprüfung

€ 190.-
Zertifikat (alapfok) Deutsch B1

Sprachprüfung

€ 190.-
Mittelstufe (középfok) Deutsch B2

Egyetemi továbbtanuláshoz és osztrák állampolgársághoz

€ 200.-
Oberstufe (felsőfok) Deutsch C1 Egyetemi és főiskolai továbbtanuláshoz € 200.-
Wirtschaftsdeutsch (gazdasági német) C2 Osztrák munkaerőpiacra való belépéshez € 220.-

  

Jelentkezés és időpontok:

Kurs Datum
ÖSD 01 A1, A2, B1, B2, C1 13.01.2024 -
ÖSD 02 A1; A2; B1; B2; C1; 03.02.2024 -
ÖSD 03 A1; A2; B1; B2; C1; 02.03.2024 -
ÖSD 04 A1; A2; B1; B2; C1; 06.04.2024 -
ÖSD 05 A1; A2; B1; B2; C1; 27.04.2024 -
ÖSD 06 A1; A2; B1; B2; C1; 08.06.2024 -
ÖSD 07 A1; A2; B1; B2; C1; 29.06.2024 -
ÖSD 09 A1; A2; B1; B2; C1; 24.08.2024 -
ÖSD 10 A1; A2; B1; B2; C1; 21.09.2024 -
ÖSD 10 A1; A2; B1; B2; C1; 19.10.2024 -
ÖSD 11 A1; A2; B1; B2; C1; 23.11.2024 -