Vizsgák

ÖSD-vizságk

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch = ÖSD), azaz az Osztrák Nyelvi Diploma egy kommunikációközpontú egységes vizsgarendszer. Az ÖSD vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik, és a német nyelv sokszínűségét megmutatva próbálja meg felkészíteni a tanfolyamok résztvevőit a különböző német nyelvű országok nyelvhasználatára. 

 

Az ÖSD-vizsgák felépítése:

Annak érdekében, hogy átfogó és valós képet kaphassunk a vizsgázó nyelvtudásáról, az ÖSD vizsgarendszer különbséget tesz az egyes kommunikációs készségek között (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség) és a kommunikációs készségek együttes kombinálása között (például hallott szöveg értése és beszéd kombinációja a beszélgetés, ugyanígy az olvasott szöveg értése és az íráskészség kombinációja a levélírás). 

 

A vizsga ismétlése::

Amennyiben a vizsga szóbeli vagy írásbeli része sikertelen, a vizsgaközpont akkor is kiállítja a nyelvvizsgát a vizsga azon részéről, melyen megfeleltünk. A vizsga sikertelen részét egy évben belül újra megpróbálhatjuk bármely vizsgaközpontban, és a vizsga költségeinek csak a felét kell kifizetnünk.

 

Kérjük, a sikertelen vizsgarészről szóló tanúsítványt is hozza magával, amikor újra vizsgára jelentkezik!   

 

A Deutsch in Graz nyelviskola egyben ÖSD-nyelvvizsgaközpont. Az ÖSD nemzetközlieg elismert nyelvvizsga, melynek keretein belül hat különböző vizsgaszinten tehetnek vizsgát a jelentkezők. 

 

Vizsga Bizonyítvány 

Vizsgadíj

 

Grundstufe (alapfok) Deutsch A1

Némettudás az országba való bevándorlás előtt

€ 100.-
Grundstufe (alapfok) Deutsch A2

Integrációs Megállapodás követelményeinek teljesítése

ÖSD Integrationsprüfung A2

€ 100.-
Zertifikat (alapfok) Deutsch B1

Huzamos tartózkodás esetén és osztrák állampolgársághoz

ÖSD Integrationsprüfung B1

€ 130.-
Mittelstufe (középfok) Deutsch B2

Egyetemi továbbtanuláshoz és osztrák állampolgársághoz

€ 150.-
Oberstufe (felsőfok) Deutsch C1 Egyetemi és főiskolai továbbtanuláshoz € 150.-
Wirtschaftsdeutsch (gazdasági német) C2 Osztrák munkaerőpiacra való belépéshez € 160.-

  

Vizsgaidőpontok:

02.02. 2019; 02.03.2019; 30.03.2019; 27.04.2019; 25.05.2019; 29.06.2019; 27.07.2019; 24.08.2019; 21.09.2019; 19.10.2019; 15.11.2019; 14.12.2019;

Jelentkezés és időpontok:

Kurs Datum
ÖSD 01 Vizsgák 02.02.2019 -
ÖSD 02 Vizsgák 02.03.2019 -
ÖSD 03 Vizsgák 30.03.2019 -
ÖSD 04 Vizsgák 27.04.2019 -
ÖSD 05 Vizsgák 25.05.2019 -
ÖSD 06 Vizsgák 29.06.2019 -
ÖSD 07 Vizsgák 27.07.2019 -
ÖSD 08 Vizsgák 24.08.2019 -
ÖSD 09 Vizsgák 21.09.2019 -
ÖSD 10 Vizsgák 19.10.2019 -
ÖSD 11 Vizsgák 15.11.2019 -