Vizsgák

ÖSD-vizságk

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch = ÖSD), azaz az Osztrák Nyelvi Diploma egy kommunikációközpontú egységes vizsgarendszer. Az ÖSD vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik, és a német nyelv sokszínűségét megmutatva próbálja meg felkészíteni a tanfolyamok résztvevőit a különböző német nyelvű országok nyelvhasználatára. 

 

Az ÖSD-vizsgák felépítése:

Annak érdekében, hogy átfogó és valós képet kaphassunk a vizsgázó nyelvtudásáról, az ÖSD vizsgarendszer különbséget tesz az egyes kommunikációs készségek között (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség) és a kommunikációs készségek együttes kombinálása között (például hallott szöveg értése és beszéd kombinációja a beszélgetés, ugyanígy az olvasott szöveg értése és az íráskészség kombinációja a levélírás). 

 

A vizsga ismétlése::

Amennyiben a vizsga szóbeli vagy írásbeli része sikertelen, a vizsgaközpont akkor is kiállítja a nyelvvizsgát a vizsga azon részéről, melyen megfeleltünk. A vizsga sikertelen részét egy évben belül újra megpróbálhatjuk bármely vizsgaközpontban, és a vizsga költségeinek csak a felét kell kifizetnünk.

 

Kérjük, a sikertelen vizsgarészről szóló tanúsítványt is hozza magával, amikor újra vizsgára jelentkezik!   

 

A Deutsch in Graz nyelviskola egyben ÖSD-nyelvvizsgaközpont. Az ÖSD nemzetközlieg elismert nyelvvizsga, melynek keretein belül hat különböző vizsgaszinten tehetnek vizsgát a jelentkezők. 

 

Vizsga Bizonyítvány 

Vizsgadíj

 

Grundstufe (alapfok) Deutsch A1

Némettudás az országba való bevándorlás előtt

€ 100.-
Grundstufe (alapfok) Deutsch A2 Integrációs Megállapodás követelményeinek teljesítése € 100.-
Zertifikat (alapfok) Deutsch B1

Huzamos tartózkodás esetén és osztrák állampolgársághoz

€ 130.-
Mittelstufe (középfok) Deutsch B2

Egyetemi továbbtanuláshoz és osztrák állampolgársághoz

€ 150.-
Oberstufe (felsőfok) Deutsch C1 Egyetemi és főiskolai továbbtanuláshoz € 150.-
Wirtschaftsdeutsch (gazdasági német) C2 Osztrák munkaerőpiacra való belépéshez € 160.-

  

Vizsgaidőpontok:

2018: 3.2., 3.3., 7.4.; 05.05.; 9.6.; 30.6.; 28.7.; 25.8.; 22.9.; 20.10.; 17.11; 15.12

Jelentkezés és időpontok:

Kurs Datum
ÖSD 10 Vizsgák 20.10.2018 -
ÖSD 11 Vizsgák 17.11.2018 -
ÖSD 12 Vizsgák 15.12.2018 -