Ljetnja škola

[dig]-Ljetnja škola u Augustinumu

Već više od 30 godina Deutsch in Graz organizuje ljetnje škole njemačkog jezika za djecu, mlade i odrasle sa ciljem da omogući zaljubljenicima u njemački jezik da kroz intenzivni kurs trajno savladaju ovaj jezik.

Pokrajina Štajerska i grad Graz su, u skladu sa našim motom: „Cio grad je učionica“, nezaobilazni dio našeg programa za ljetnji kurs.

Deutsch in Graz ljetnja škola nudi: 

  • Intenzivni kurs jezika za unapređenje jezičkih vještina na svim nivoima
  • Multinacionalne, homogene grupe sa 4 do najviše 12 polaznika
  • Motivisan nastavnički tim
  • Učenje „na licu mjesta“, metodičko-didaktički koncept za dosljedno integrisanje jezičkog okruženja u situacije unutar i van učionice
  • Dodatni jezički program
  • Zanimljiv program za slobodno vrijeme
  • Smještaj u internatima, porodicama ili studentskim domovima.