kursevi njemačkog jezika

Pisanje i sastavljanje teksta

Kurs „Pisanje i sastavljanje teksta“ podrazumijeva vježbanje pismenog izražavanja na nivoima A2-B1 (Pisanje 1) kao i B2-C1 (Pisanje 2). 

Pisanje 1

Za polaznike kursa na jezičkom nivou A2 i B1

Sadržaj kursa:

  • Postepeno poboljšavanje vještine pisanja
  • Vježbanje onih vrsta teksta koji su predviđeni za nivoe A2 i B1, kao što su pisma, e-mail-ovi, pozivnice...
  • Priprema za pismeni dio ÖSD-ispita odnosno integracionog ispita 
  • Sastavljanje prijavnih dokumenata (CV, motivaciono pismo)

Pisanje 2

Za polaznike kursa na jezičkom nivou B2 i C1

Sadržaj kursa:

  • Vježbanje onih vrsta teksta koji su predviđeni za nivoe B2 i C1 kao što su formalna pisma, argumentiranje, izražavanje mišljenja ili komentari
  • Pisanje referata
  • Sastavljanje prijavnih dokumenata
  • Poslovna prepiska
  • pisanje naučnih tekstova

Za polaznike kursa na jezičkom nivou C1 i C2

Na univerzitetima i u višim školama uspjeh, ali i neuspjeh umnogome zavise od toga koliko dobro studenti mogu da pišu naučne tekstove. Iako s jedne strane veoma kompleksni, naučni tekstovi se sastoje od niza pravila kako formulisati rečenice i strukturirati tekst, što na neki način olakšava autoru pisanje. Samim tim se pisanje naučnih tekstova može naučiti! 

Ovaj kurs Vam u tome može pomoći. Poboljšajte svoje vještine pisanja, a samim tim i svoje seminarske, bachelor radove itd. Posebnu pažnju pritom poklanjamo vježbanju naučnog formulisanja rečenica kao i strukturi teksta. 

Ich habe mehrere Deutschkurse bei [dig] besucht bis B2. Ich habe viel gelernt. Deutsch in Graz ist einfach super und ich würde dieses Institut jedem empfehlen.

Rositsa

Vrijeme trajanja kursa

Srijeda od Broj nastavnih jedinica Cijena kursa

4 weeks

Monday

18:00 do 19:30

8 € 90.-

 Za kurseve pisanja se možete prijaviti putem naše e-mail adrese: office@dig.co.at 

Prijava i termini:

kurs datum
Text 5 Pisanje i sastavljanje teksta 02.09.2023 - 21.10.2023
Text 6 Pisanje i sastavljanje teksta 04.11.2023 - 16.12.2023