kursevi njemačkog jezika

Njemački jezik za ljekare i medicinsko osoblje

Naši kursevi njemačkog jezika za internacionalne ljekare i studente medicine kao i ostalo medicinsko osoblje Vas treniraju i osposobljavaju za uspješnu komunikaciju u Vašem poslu.
Pored kurseva na institutu “Deutsch in Graz” nudimo i tzv. Inhouse-treninge na klinici i u drugim bolničkim ustanovama. Ukoliko ste zainteresovani za neku od naših, prema Vašim potrebama krojenim ponudama, možete nas kontaktirati putem e-mail adrese  office@dig.co.at.
Kurs njemačkog jezika za ljekare i medicinsko osoblje se može rezervisati u paketu sa intenzivnim kursem. 
 

Deutsch in Graz nudi:

  • Nastavu u malim grupama (po pravilu sa 4 do 8 polaznika) ili individualnu nastavu
  • Težište na posebnim potrebama Vaše poslovne svakodnevnice
  • Vježbanje komunikativnih situacija u poslovnom kontekstu
  • Učenje stručnog jezika medicine

Cilj našeg treninga:

Jezička sigurnost u poslovnoj svakodnevnici
Priprema za TELC-ispit za ljekare i medicinsko osoblje na nivoima B1, B2 i C1
 

Termini za ispit za 2019:

     29.03., 28.06., 27.09., 13.12. 2019, 09:00 am
 

Termini održavanja kursa: 

Nastava: ponedjeljkom i srijedom od 19:30 do 21:00 (4 nastavne jedinice sedmično)

Cijene i vrijeme trajanja kursa:

Vrijeme trajanja Broj nastavnih jedinica Cijena u eurima
8 sedmica 32 € 300.- 

 Prijava i termini:

kurs datum
FK1 Nemački za medicinsko sestrinstvo 07.01.2020 - 26.02.2020
FK2 Njemački jezik za ljekare i medicinsko osoblje 09.03.2020 - 30.04.2020