ÖSD-vizságk

Az ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch = ÖSD), azaz az Osztrák Nyelvi Diploma egy kommunikációközpontú egységes vizsgarendszer. Az ÖSD vizsgák elsősorban a hétköznapi élethez szükséges írásbeli és szóbeli kommunikációs készséget tesztelik, és a német nyelv sokszínűségét megmutatva próbálja meg felkészíteni a tanfolyamok résztvevőit a különböző német nyelvű országok nyelvhasználatára. 

 

Az ÖSD-vizsgák felépítése:

Annak érdekében, hogy átfogó és valós képet kaphassunk a vizsgázó nyelvtudásáról, az ÖSD vizsgarendszer különbséget tesz az egyes kommunikációs készségek között (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszéd- és íráskészség) és a kommunikációs készségek együttes kombinálása között (például hallott szöveg értése és beszéd kombinációja a beszélgetés, ugyanígy az olvasott szöveg értése és az íráskészség kombinációja a levélírás). 

 

 

A vizsga ismétlése::

Amennyiben a vizsga szóbeli vagy írásbeli része sikertelen, a vizsgaközpont akkor is kiállítja a nyelvvizsgát a vizsga azon részéről, melyen megfeleltünk. A vizsga sikertelen részét egy évben belül újra megpróbálhatjuk bármely vizsgaközpontban, és a vizsga költségeinek csak a felét kell kifizetnünk.

 

Kérjük, a sikertelen vizsgarészről szóló tanúsítványt is hozza magával, amikor újra vizsgára jelentkezik!   

 

A Deutsch in Graz nyelviskola egyben ÖSD-nyelvvizsgaközpont. Az ÖSD nemzetközlieg elismert nyelvvizsga, melynek keretein belül hat különböző vizsgaszinten tehetnek vizsgát a jelentkezők. 

 

VizsgaBizonyítvány 

Vizsgadíj

 

Grundstufe (alapfok) Deutsch A1

Némettudás az országba való bevándorlás előtt

€ 100.-
Grundstufe (alapfok) Deutsch A2Integrációs Megállapodás követelményeinek teljesítése€ 100.-
Zertifikat (alapfok) Deutsch B1

Huzamos tartózkodás esetén és osztrák állampolgársághoz

€ 130.-
Mittelstufe (középfok) Deutsch B2

Egyetemi továbbtanuláshoz és osztrák állampolgársághoz

€ 150.-
Oberstufe (felsőfok) Deutsch C1Egyetemi és főiskolai továbbtanuláshoz€ 150.-
Wirtschaftsdeutsch (gazdasági német) C2Osztrák munkaerőpiacra való belépéshez€ 160.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vizsgaidőpontok:

2017: 21.10., 18.11., 16.12.

2018: 3.2., 3.3., 7.4.; 05.05.; 2.6.; 30.6.; 28.7.; 25.8.; 22.9.; 20.10.; 17.11; 15.12

ÖSD 03 Vizsgák 07.04.2018
ÖSD 04 Vizsgák 28.04.2018
ÖSD 05 Vizsgák 02.06.2018
ÖSD 06 Vizsgák 30.06.2018
ÖSD 07 Vizsgák 28.07.2018
ÖSD 10 Vizsgák 20.10.2018
ÖSD 11 Vizsgák 17.11.2018
ÖSD 12 Vizsgák 15.12.2018