Nyelvi szintek

A nyelvi szintekbe való besorolás a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret (CEFR) szintjei alapján történik. A Deutsch in Graz nyelviskolában 10 szinten kínálunk nyelvtanfolyamokat. Egy félszint elvégzése intenzív tanfolyam esetén 4 hétig tart (100 tanóra óra plusz 16 óra Workshop), az esti tanfolyamok esetén pedig 8 hétig, ez tanfolyamonként 64 tanóra (illetve 16 hétig tanfolyamonként 32 tanóra esetén).

 

 

A1elementare Sprachverwendungkeine Vorkenntnisse

 

 

Az A1 szintű nyelhasználó:

 • Képes egyszerű, hétköznapi kifejezések és mondatok megértésére és megfogalmazására
 • Saját maga és mások bemutatására, beszélgetőpartnerek számára személyes kérdések feltételére, személyes kérdésekre való válaszolásra
 • Saját maga egyszerű módon való megértetésére, amennyiben a beszégetőpartner lassan és érthetően beszél.

 

A2

 

A2.1elmentare Sprachverwendunggeringe Vorkenntnisse
A2.2

 

 

 

 

 

Az A2 szintű nyelvhasználó:

 • Képes magát egyszerű, rutinszerű szituációkban megértetni, melyek során egyszerű információcsere megy végbe. (pl: személyes kérdések rólunk és családunkról, bevásárlás, munka, közvetlen környezet)
 • Egyszerű kifejezésekkel származásáról és képzettségéről, közvetlen környezetéről és szükségleteiről beszélni.

 

B1

 

B1.1selbstständige Sprachverwendungmäßige Vorkenntnisse
B1.2

 

 

 

 

 

A B1 szintű nyelvhasználó:

 • Képes a főbb pontok megértésére, ha a beszélgetőpartner standard nyelvet használ, és ha a témában jártas, mint például munka, iskola, szabadidő stb.
 • Elboldogul a legtöbb olyan nyelvi helyzetben, amely utazás során adódik.
 • Egyszerűen és összefüggően tud hozzászólni az érdeklődési körének megfelelő, vagy mindennapi témákhoz.

 

B2

 

B2.1selbstständige Sprachverwendungmittlere Vorkenntnisse
B2.2

 

 

 

 

 

A B2 szintű nyelvhasználó:

 • Képes konkrét és elvont témájú összetettebb szövegek megértésére
 • Saját szakterületén szakmai eszmecserék megértésére
 • Képes spontán, folyékonyan és könnyeden megértetni magát. Képes anyanyelvű beszélőkkel nagyobb megerőltetés nélkül beszélgetést folytatni