Pisanje i sastavljanje teksta

Kurs „Pisanje i sastavljanje teksta“ podrazumijeva vježbanje pismenog izražavanja na nivoima A2-B1 (Pisanje 1) kao i B2-C1 (Pisanje 2). 

 

Pisanje 1

Za polaznike kursa na jezičkom nivou A2 i B1

Sadržaj kursa:

  • Postepeno poboljšavanje vještine pisanja
  • Vježbanje onih vrsta teksta koji su predviđeni za nivoe A2 i B1, kao što su pisma, e-mail-ovi, pozivnice...
  • Priprema za pismeni dio ÖSD-ispita odnosno integracionog ispita 
  • Sastavljanje prijavnih dokumenata (CV, motivaciono pismo)

 

Pisanje 2

Za polaznike kursa na jezičkom nivou B2 i C1

 

Sadržaj kursa:

  • Vježbanje onih vrsta teksta koji su predviđeni za nivoe B2 i C1 kao što su formalna pisma, argumentiranje, izražavanje mišljenja ili komentari
  • Pisanje referata
  • Sastavljanje prijavnih dokumenata
  • Poslovna prepiska
  • pisanje naučnih tekstova

 

Za polaznike kursa na jezičkom nivou C1 i C2

 

Na univerzitetima i u višim školama uspjeh, ali i neuspjeh umnogome zavise od toga koliko dobro studenti mogu da pišu naučne tekstove. Iako s jedne strane veoma kompleksni, naučni tekstovi se sastoje od niza pravila kako formulisati rečenice i strukturirati tekst, što na neki način olakšava autoru pisanje. Samim tim se pisanje naučnih tekstova može naučiti! 

 

Ovaj kurs Vam u tome može pomoći. Poboljšajte svoje vještine pisanja, a samim tim i svoje seminarske, bachelor radove itd. Posebnu pažnju pritom poklanjamo vježbanju naučnog formulisanja rečenica kao i strukturi teksta. 

 

 

Vrijeme trajanja kursa

Srijeda odBroj nastavnih jedinicaCijena kursa

8 weeks

Wednesday

18:00 do 19:30

16€ 150.-

 

 

 

 

 

 

 

 

Za kurseve pisanja se možete prijaviti putem naše e-mail adrese: office@dig.co.at

 

Text 5 Pisanje i sastavljanje teksta 02.05.2018 - 23.05.2018
Text 6 Pisanje i sastavljanje teksta 06.06.2018 - 27.06.2018
Text 7 Pisanje i sastavljanje teksta 04.07.2018 - 25.07.2018
Text 8 Pisanje i sastavljanje teksta 01.08.2018 - 22.08.2018