Priprema za ispit

Pripremni kursevi za integracioni ispit

 

Kursevi se održavaju uvijek dvije sedmice prije ispitnog termina. Uslov za pohađanje kursa je znanje jezika na nivou predviđenom za polaganje ispita. U okviru ovog programa radite probni test, koji se ocjenjuje prema kriterijumima Austrijskog integracionong fonda.

 

Termini za polaganje ispita

03.03., 28.04., 30.06., 25.08., 20.10., 17.11., 15.12. 2017

Termini kurseva

Utorkom i srijedom

od 14:00 do 16:15

ili po dogovoru

Vrijeme trajanja kursa4 sedmice, 12 nastavnih jedinica
Broj nastavnih jedinica3 nastavnih jedinica sedmično
NivoA1, A2, B1, B2
Cijena kursa u eurima€ 148.-

 

  

Pripremni kursevi za ÖSD test

 

Ovi kursevi će Vas dobro pripremiti za ÖSD test koji je internacionalno priznat. Uslov za pohađanje kursa je znanje jezika na nivou predviđenom za polaganje ispita. Kursevi se održavaju uvijek dvije sedmice prije ispitnog termina. U okviru ovog programa radite kompletan probni test koji se ocjenjuje prema kriterijumima ÖSD testa.

 

Termini kurseva:

Srijeda od 17:45 bis 20:15 satili po dogovoru

Vrijeme trajanja kursa:4 sedmice; 12 nastavnih jedinica
Nivoi:A1, A2, B1, B2, C1 und C2
Cijena kursa:€ 148.-

 picture_002

 

 

Termini i prijava:

VBK 7 Pripremni kursevi za ÖSD test 04.07.2018 - 25.07.2018
VBK 8 Pripremni kursevi za ÖIF / ÖSD test 01.08.2018 - 22.08.2018
VBK 9 Pripremni kursevi za ÖIF / ÖSD test 29.08.2018 - 19.09.2018
VBK 10 Pripremni kursevi za ÖIF / ÖSD test 26.09.2018 - 17.10.2018
VBK 11 Pripremni kursevi za ÖIF / ÖSD test 24.10.2018 - 14.11.2018
VBK 12 Pripremni kursevi za ÖIF / ÖSD test 21.11.2018 - 12.12.2018