Kurs konverzacije

Svi polaznici kursa aktivno učestvuju u nastavi: vode se razgovori, kako međusobno tako i sa nastavnikom, o aktuelnim temama iz svakodnevnice, društva i kulture. U živahnoj atmosferi se neusiljeno vježbaju i usavršavaju vokabular i izražavanje na njemačkom jeziku. 

 

Za polaznike kurseva od nivoa A2

Veličina grupe: 4-6 polaznika

 

 

Svake srijede od Vrijeme trajanja kursaBroj nastavnih jedinicaCijena u eurima

19:00 do 21:00

 

4 sedmica8€ 75.-
8 sedmica16€ 150.-

 

 

 

 

 

 

 

Austrijski razgovorni jezik: štajerski dijalekat - „Reid'n, wia'd Leit auf da Strossn“.

Ako već duže vrijeme živite u Austriji ali još uvijek sa izvjesnim poteškoćama razumijete ljude u prodavnicama, na poslu ili bilo gdje drugo, kod nas možete upisati kurs štajerskog! Ovdje učite osobenosti južnjačkog jezičkog varijeteta - posebno štajerskog - prije svega da razumijete, a onda i sami da primjenjujete u svom govoru. Posebna pažnja se poklanja vokabularu i gramatici, kao i osobenostima izgovora i intonacije - akcenat se pritom stavlja na slušanje i govor. 

 

Ostaje još samo da kažemo: Auf geht’s - gemma’s au!

 

Termini i prijava:

Koku 5 Kurs konverzacije 02.05.2018 - 23.05.2018
Koku 6 Conversation course 06.06.2018 - 27.06.2018
Koku 7 Kurs konverzacije 04.07.2018 - 25.07.2018
Koku 8 Kurs konverzacije 01.08.2018 - 22.08.2018
Koku 9 Kurs konverzacije 29.08.2018 - 19.09.2018
Koku 10 Kurs konverzacije 26.09.2018 - 17.10.2018
Koku 11 Conversation course 24.10.2018 - 14.11.2018
Koku 12 Kurs konverzacije 21.11.2018 - 12.12.2018