Intenzivni Kurs plus

Intenzivni kursevi su u ponudi tokom cijele godine
za nivoe A1, A2, B1, B2 i C1.

 

Na osnovu tema koje se tiču svakodnevice, polaznici se u prijepodnevnim satima upoznaju sa gramatikom i vokabularom, dok se poslije podne radi na svim jezičkim vještinama (usmena i pismena komunikacija, gramatika, čitanje i slušanje).

U pet dodatnih nastavnih jedinica u manjim grupama (sa 2 do 4 polaznika) nastavnik ciljano posvećuje pažnju željama i posebnim poteškoćama svakog polaznika kursa ponaosob, što omogućava efektivnije učenje njemačkog jezika.

Polaznici kursa na kraju imaju mogućnost da polažu ÖSD test koji je internacionalno priznat.

Veličina grupe: naše grupe se sastoje od najmanje četiri do najviše 12 polaznika. Male grupe omogućavaju aktivno učešće u nastavi kao i individualan rad sa svakim ponaosob.

Termini:

Nastava: od ponedjeljka do petka od 8:45 do 13:00 (25 nastavnih jedinica sedmično)

Radionica (workshop): utorkom i srijedom od 13:30 do 15:00 (4 nastavne jedinice sedmičnUkupno: 29 nastavnih jedinica sedmično, po 45 minuta

Cijene i trajanje kursa:

Vrijeme trajanjaBroj nastavnih jedinicaRadionica (Workshop)Cijena u eurima
4 sedmice10016

660.- / 485*/ **375.-

 

8 sedmice200321.248.-
12 sedmice300481.807.-
16 sedmice400642.366.-
20 sedmice500802.951.-

picture_002

 

picture_003

 

picture_001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Specijalna cijena za studente i aupair

** Startpunkt Deutsch

 

U cijenu kursa su uključeni prijemni test, nastavni materijal i potvrda o učešću & Startpunkt

 

Prijava i termini:

IKP06 Intenzivni Kurs plus 04.06.2018 - 29.06.2018
IKP07 Intenzivni Kurs plus 02.07.2018 - 27.07.2018
IKP08 Intenzivni Kurs plus 30.07.2018 - 24.08.2018
IKP09 Intenzivni Kurs plus 27.08.2018 - 21.09.2018
IKP10 Intenzivni Kurs plus 24.09.2018 - 19.10.2018
IKP11 Intenzivni Kurs plus 22.10.2018 - 16.11.2018
IKP12 Intenzivni Kurs plus 19.11.2018 - 14.12.2018